Biển LED

Hướng dẫn thiết kế biển quảng cáo led

  • Admin
  • 08/11/2014
  • 1330 Lượt xem

Ứng dụng công nghệ led vào việc làm biển quảng cáo led đã diễn ra khá lâu ở Việt Nam. Mặc dù đội ngũ thiết kế đồ họa của ngành quảng cáo rất đông đảo và không thiếu kinh nghiệm. Nhưng qua quá trình quảng bá hình ảnh Công ty làm biển quảng cáo tại Hà Nội (more…)