Biển LED

Biển LED

  • Admin
  • 08/11/2014
  • 865 Lượt xem

Biển quảng cáo Led được cấu tạo như thế nào? Ứng dụng của nó ra sao? Có nên đầu tư biển quảng cáo led hay thay thế nó bằng một hình thức biển quảng cáo chi phí hợp lý hơn? (more…)